អ្នកឧបត្ថម្ភ
វីឌីអូ
ចូលទៅកាន់អ៊ីម៉េល
ព័ត៌មានសម្រាប់ទំនាក់ទំនង

បណ្ឌិត សួន សុធឿន : វិស្វករផ្នែកផលិតកម្ម និង បសុព្យាបាល បណ្ឌិតវិទ្យាសាស្រ្តបសុពេទ្យ
អនុប្រធាន : នាយកដ្ឋានផលិតកម្ម និង បសុព្យាបាល​ ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
សាស្រ្តាចារ្យ : ផលិតកម្ម និង បសុព្យាបាល រាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជា


+(៨៥៥) ១២ ៧១៤​ ៦៨២

+(៨៥៥) ២៣ ៩៩១ ៨៣៩

+(៨៥៥) ២៣ ៩៩១ ៨៣៩

Sothoeundahp@online.com.kh

ផ្លូវ ៣៧១ (សឡា) ភូមិទ្រា សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

* តម្រូវអោយបញ្ចូល
ប្រធានបទ *

ឈ្មោះ *

អ៊ីម៉េល *

ទូរស័ព្ទ #

អាសយដ្ឋាន

អត្ថន័យសារ *

កូដសុវត្ថិភាព *